Lekker Praktisch Duurzaam is op vele terreinen gespecialiseerd in het duurzaam omgaan met het gebruik van energie.