Disclaimer

Deze website valt onder de verantwoordelijkheid van Platform Duurzaam Nederland B.V.

Hoewel bij de samenstelling van de website van Huis vol Energie de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Mede op grond daarvan is Platform Duurzaam Nederland B.V. niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze site. Tevens kunnen aan deze site geen rechten worden ontleend. Platform Duurzaam Nederland B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledige informatie.
Er wordt alles aan gedaan om deze site actueel en juist te houden. Komt u iets tegen dat verouderd of incorrect is, dan kunt u dit melden.

Platform Duurzaam Nederland B.V. draagt geen verantwoordelijkheid voor technische storingen en de mogelijke verspreiding van computervirussen. Links naar webpagina’s van derden vallen niet onder verantwoording van Platform Duurzaam Nederland B.V. en zijn louter bedoeld om de bezoeker te informeren. Platform Duurzaam Nederland B.V. kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren van webpagina’s van derden.

Platform Duurzaam Nederland B.V. heeft het recht zonder opgave van redenen opname van aangeboden teksten te weigeren, danwel teksten te bewerken en/of in te korten.

Het is niet toegestaan informatie of beeldmateriaal van deze website te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Platform Duurzaam Nederland B.V. Voor vragen kunt u contact met ons opnemen.