Energie in de Donkere Dagen rond Kerst.

Het energietekort in de maanden december en januari komt omdat de daglengte dan het kortst is, er gemiddeld weinig zon schijnt, en de energiebehoefte relatief groot is. De energiebehoefte van een huis wordt in de stookmaanden verhoogd door de warmtebehoefte. De warmtebehoefte hangt echter niet alleen van de buitentemperatuur af. Voor huizen die in de gelukkige omstandigheid zijn dat ze volop zon invangen, als die schijnt, is de warmtebehoefte bij helder vriezend weer niet groter dan bij grauw winderig weer met een temperatuur van enkele graden boven nul. Bij helder vriezend weer (-5 tot -10 graden) winnen we in ons geval zelfs in de maanden met de kortste daglengte nog genoeg energie om op basis van een etmaal het gebruik te kunnen compenseren met zonne-energie. Op sombere regenachtige dagen is de energieopbrengst van het dak uiterst gering in de orde van 75-150 Wattuur per kW piek. Zonneboilers zullen ook niet veel energie leveren. Grote raamoppervlakken op het zuiden zijn nu ook ongunstig.

Op dit soort dagen zijn we dus vrijwel geheel afhankelijk van import van energie in welke vorm dan ook. In ons geval is dit windenergie via Greenchoice.
Het voordeel van een warmtepomp is dat de energie-import beperkt blijft. Vorig jaar december hadden we een dekking van ons verbruik van 40% voor al ons energieverbruik met een gemiddelde productie per etmaal van ruim 9 kWh per etmaal. Het tekort was 13 kWh per etmaal, dit is omgerekend naar een heel jaar ongeveer gelijk aan wat een gemiddeld gezin aan elektra verbruikt dat daarnaast ook nog gas verbruikt. Op sombere dagen in december is onze import per dag natuurlijk wel een stuk hoger dan van een gemiddeld gezin.
Volgend jaar hopen we warmte uit de ventilatielucht te gaan terugwinnen en een elektrische auto aan te schaffen. We zijn benieuwd wat het netto effect zal zijn in de sombere maanden. Op jaarbasis hebben we meer dan genoeg eigen energieproductie om ook het puur elektrisch rijden te dekken en ook dan nog zullen we op jaarbasis een fors energieoverschot hebben.

We wensen iedereen het komend jaar veel energie toe.

 

Reactie toevoegen