Ervaringen Orduynenstraat aanleiding voor politieke discussie over Welstand

16 juni 2014
Tom en Marja

In onze eerste blog van 22 april voegden we op 29 april een stukje toe over het Bossche welstandsbeleid als obstakel voor energie-neutrale verbouwingen. We gaven ook een link naar de door ons geschreven evaluatienotitie van het traject voor de omgevingsvergunning. Op 10 juni was onze notitie aanleiding tot een discussie in de Bossche raadscommissie ROB (Ruimtelijke Ordening en Beheer). Wethouder Jan Hoskam gaf ruiterlijk toe dat de gemeentelijke organisatie langs elkaar heen heeft gewerkt, en dat dit anders moet. De Bossche partijen waren bijna unaniem van mening dat het welstandsbeleid aanpassing behoeft. Voor de komende raadsvergadering werd een motie aangekondigd waarin om een aanpassing van de westandsnota gevraagd wordt, waarbij welstand niet langer een belemmering mag zijn voor het renoveren van bestaande woningen tot energie-neutraal. Deze motie lijkt brede steun te krijgen. Onze boosheid over de gang van zaken is dus wel ergens goed voor geweest. Navolgers zullen makkelijker een omgevingsvergunning kunnen krijgen om hun woning energie-neutraal te maken.

Reactie toevoegen