Huisvolenergie voor mobiliteit

Er zijn minimaal drie huizen op deze site die genoeg stroomoverschot hebben om dertig tot veertigduizend kilometer te kunnen rijden per jaar met een elektrische auto.
Elektrisch vervoer en duurzame energie gaan prima samen. Puur elektrische auto's hebben een relatief grote tot zeer grote opslagcapaciteit voor stroom. Vaak zal er per dag maar een gering deel van deze capaciteit worden gebruikt voor de vervoersbehoefte. Een groot deel van de dag zal de auto stil staan. Bij een toenemend aandeel van duurzame energie en een toenemend aandeel elektrische auto's kunnen deze auto's fluctuaties in aanbod van duurzame energie opvangen door de accu's op te laden als er relatief veel duurzame stroomproductie is. In de nacht is de stroombehoefte bijvoorbeeld relatief gering, maar kan er wel veel windenergie beschikbaar zijn. Op het midden van de dag kan er een overschot aan zonne-energie zijn. Met genoeg oplaadpunten en intelligente software is het dus in de toekomst mogelijk dat elektrische auto's geen belasting zijn voor het elektriciteitsnet, maar  juist een stabiliserende factor.
De firma Tesla gaat nog een stap verder en bouwt momenteel snellaadstations voor zijn elektrische auto's, waarvan het idee is dat de stroom geheel gedekt wordt met zonne-energie. De stroom van de PV panelen wordt dan idealiter opgeslagen in accu's bij het oplaadpunt. Op die manier komt er voor het opladen van een elektrische auto zelfs geen stroomnet aan te pas. Tesla is van plan om een netwerk van dergelijke snellaadstations ook aan te leggen in Europa.

Reactie toevoegen