Laat je huis niet stikken

Bewoners verbruiken zuurstof en produceren koolzuur (CO2) en waterdamp.
Als het huis volledig luchtdicht zou zijn, zouden we eerst hoofdpijn krijgen en later zouden we zelfs stikken als we ramen en deuren dicht houden. Passief huizen streven een zo luchtdicht mogelijk huis na. Dit wordt gedaan omdat als er ongecontroleerd buitenlucht binnenkomt door kieren en gaten we veel energie verspillen in de winter om die koude lucht weer op kamertemperatuur te brengen. Om gezond te blijven moet in een kierdicht huis dus goed geventileerd worden. Mechanische ventilatie biedt de mogelijkheid om de warmte aan de verbruikte lucht te onttrekken en over te dragen op de verse lucht (WTW). Dit systeem bespaart relatief veel energie in situaties waar de woning zeer goed geïsoleerd is en behoorlijk luchtdicht is. Het is ook mogelijk om de mate van ventilatie aan te passen aan de intensiteit van bewoning. Als er geen mensen aanwezig zijn is de ventilatiebehoefte gering. Als er veel mensen in een vertrek zijn is in dat vertrek veel verse lucht nodig. Dit kan geregeld worden door te sturen op het koolzuurgehalte van de lucht, omdat dit direct verband houdt met de hoeveelheid verse lucht die we verbruikt hebben. In keuken en badkamer kan de ventilatie ook gestuurd worden op basis van het vochtgehalte. Zo voorkomen we onnodig hoofdpijn en te veel vocht in de woning. Te veel vocht kan aanleiding zijn voor schimmelvorming en dit is ongezond voor zowel het huis als de mens.

Reactie toevoegen