Orduynenstraat, de eerste ervaringen

06 november 2014
Tom en Marja

Op 14 april 2014 verlieten wij onze woning voor een ingrijpende verbouwing waarbij de woning zowel werd uitgebreid als energie-neutraal gemaakt. In eerdere blogs deden we daarvan uitgebreid verslag. Half juni kwamen we, na een verblijf van 2 maanden op de camping, terug in in onze woning. De eerste maand bleef het kamperen, want binnenshuis moesten we nog veel zelf afwerken. o moesten we onze keuken nog terug plaatsen, dus aanvankelijk konden we nog niet koken. Ook de technische installatie (zonnepanelen en ventilatie met warmteterugwinning) waren nog niet (volledig) geïnstalleerd.

Eind juni werden de zonnepanelen gelegd en konden we melden dat we in principe volledig energie-neutraal waren. Omdat ons huis een zogenaamd 'passief huis' geworden is, kunnen we met minimale (bij-)verwarming in de winter van de binnenkomende ventilatielucht toe. Het installeren van die warmtespiraal bleek een lastige klus. De installateur is daarvoor enkele malen terug geweest, maar vlak voor de bouwvakvakantie, eind juli, moest alles volgens de installateur in orde zijn.

In die periode waren we zelf natuurlijk erg benieuwd naar de opbrengst van onze zonnepanelen en ons energieverbruik. Onze zonnepanelen presteerden redelijk naar verwachting, maar ons energie-verbruik bleek begin augustus onverwacht hoog. 's Nachts, als we dachten dat we niets gebruikten, bleek ons energieverbruik op te lopen naar 6 tot 8 kWh per nacht. Dat was niet in overeenstemming met de vooraf gemaakte berekeningen die ons verbruik over een heel jaar op nul hadden ingeschat. Onze aannemer en adviseurs waren het snel met ons eens dat hier iets niet goed was. Het in- en uitschakelen van de verschillende 'groepen' in de meterkast leerde ons dat dat de oorzaak in de ventilatie- en wtw-unit moest zitten. De installateur vroeg de leverancier (ZehnderStork) om zijn deskundige licht over dit probleem te laten schijnen. Zijn conclusie: de enig mogelijk oorzaak kon zijn het onterecht inschakelen van de warmtespiraal. (Onterecht, want in die zomermaanden hadden we eerder behoefte aan koeling dan aan verwarming.) Het afschakelen van de verwarmingsspiraal had inderdaad het gewenste effect op ons energieverbruik. Voor het eerste 'stookseizoen' hebben we nu afgesproken om de spiraal in de koude maanden handmatig in te schakelen, en in het voorjaar van 2015 de ervaringen te evalueren. We kunnen dan alsnog bekijken of er een slimmere schakeling mogelijk is dan een handmatige bediening.

Een ander 'probleem' was dat de ventilatie niet zo geluidsloos was dan verwacht. De ventilatie-unit was gekozen met een behoorlijke overcapaciteit zodat al op 'halve stand' (en dus bij een lager toerental) de gewenste hoeveelheid verse lucht gehaald zou worden. ZehnderStork bood aan zijn eigen inregel-expert langs te sturen. Waar de installateur de boel in 20 minuten had ingeregeld, bleek deze expert tweeënhalf uur nodig te hebben. Zijn verklaring: het kanalenverloop van een in een bestaand huis aan te brengen installatie is vaal niet zo optimaal te ontwerpen als dat in een nieuwbouwsituatie mogelijk is. Het afstellen van de verschillende inlaat- en afzuigventielen moet daarom iteratief geschieden. Het 'knijpen' of 'openzetten' van het ene ventiel kan effect hebben op het functioneren van een al eerder afgesteld ventiel, en dus moet je enkele malen op en neer tussen de verschillende ventielen om de gewenste ventilatiewaarden te realiseren.

We horen dat dit soort inregel-problemen niet ongewoon zijn. Het is wel een ervaring waar je op verdacht moet zijn. Kennelijk is het voor installatiebedrijven ook nog geen gesneden koek om dit soort installaties in de bestaande bouw te installeren.

Overigens wonen we naar tevredenheid in onze gerenoveerde energie-neutrale woning. Over belangstelling hebben we niet te klagen, maar in een pilot hoort er dat bij.

Reactie toevoegen