Orduynenstraat, drie jaar later

26 februari 2018
Tom en Marja

In 2014 hebben wij onze woning (een hoekwoning in een rijtje van 4) ingrijpend gerenoveerd en energieneutraal gemaakt. Van het hele proces hebben we in eerdere blogs uitgebreid verslag gedaan. Een en ander leidde ertoe dat ons huis in december 2014 werd gekozen als ‘beste, leukste, aansprekendste energieneutrale huis van Nederland 2014’ in de categorie ‘renovatie’. Voor gedetailleerde informatie over ons verbouwingsproces en de genomen maatregelen verwijzen we graag naar onze eerdere blogs.

Onze vorige blog dateert alweer van 29 mei 2015, bijna 3 jaar geleden, met de ervaringen van één jaar wonen in onze Nul-op-de-Meter-woning. Sindsdien is er best het een en ander te melden geweest over onze energieneutrale woning: we hadden wat kinderziektes en wat aanpassingen, en concludeerden ook dat we sommige maatregelen nu wellicht iets anders zouden aanpakken. Dat dat er nu pas van komt heeft te maken met het feit dat op de vernieuwde website van ‘Huis vol Energie’ onze eerdere blogs (nog) niet zichtbaar waren. Die eerdere blogs bieden echter wel de noodzakelijke context om onze ervaringen op hun waarde te schatten. Gelukkig zijn nu die blogs weer beschikbaar voor geïnteresseerde lezers. Hieronder en in de volgende blogs meer over onze ervaringen.


De afspraken van de eerste jaarevaluatie van mei 2015

Onze vorige blog sloten we af met afspraken die we met ons bouwteam gemaakt hadden om enige resterende onvolkomenheden in ons wooncomfort nader te onderzoeken en op te lossen.

In de eerste winter (2014/2015) was onze slaapkamer op zolder duidelijk te warm en de rest van het huis aan de koele kant. In april 2015 (nog voor de evaluatiebijeenkomst) was daarom de naverwarmer van de inkomende ventilatielucht zodanig verplaatst dat die alleen de ventilatielucht van de lagere verdiepingen zou verwarmen. In de winter van 2015/2016 moest blijken of dit inderdaad tot een betere warmteverdeling zou leiden met voldoende warmte in alle woonvertrekken. In het najaar van 2015 werd al snel duidelijk dat met name onze woonkeuken nog steeds onvoldoende verwarmd werd. Uiteindelijk kwamen we tot de conclusie dat het bijplaatsen van een elektrische radiator/infraroodstraler in de keuken een goede oplossing zou zijn. Het toevoegen van stralingswarmte zou tot onmiddellijke verbetering van het comfort moeten leiden. Eind 2015 werd dus een Zehnder-Fare-LCD-radiator opgehangen, en die had inderdaad het gewenste effect.

Verder hebben we die winter in alle relevante vertrekken het temperatuurverloop gemonitord om een preciezer beeld te krijgen van de warmteverdeling in het huis.

Intussen deed zich (na installatie van de radiator in de keuken) wel een ander probleem voor: bij het douchen (waar het warm water geleverd wordt door middel van een elektrisch doorstroomapparaat) schakelde regelmatig de zekering uit. De ingeschakelde elektricien constateerde dat de netspanning aan de lage kant was, en dat daardoor het warmwaterapparaat meer stroom vroeg om hetzelfde vermogen te leveren. Netbeheerder Enexis heeft daarop de zaak doorgemeten en inderdaad de netspanning enigszins verhoogd. In eerste instantie leek dat niet afdoende om het probleem van de doorslaande zekering op te lossen.

Meer over energie- en comfortprestatie van het huis en het functioneren van de installatie(s) in het volgende blok>

Reactie toevoegen