Orduynenstraat, weer een maand verder.

Bij de eerste oplevering op 26 juni waren er natuurlijk allerlei kleine (bouwkundige) afwerkpuntjes, maar geen serieuze onvolkomenheden. Mooi werk dus van Roscobouw, met een speciaal compliment voor uitvoerder Frank Brands.

Meer aandacht was nog nodig voor de installaties. Zoals al vermeld in onze blog van 24 juni waren we nogal onaangenaam verrast door het lawaai van de omvormer van de zonnepanelen. Dit verraste ons des te meer omdat voor de warmte-terugwin-installatie een min of meer geluidsdichte kast was gemaakt, maar de omvormer buiten die kast was opgehangen, zo dicht mogelijk bij het dakvlak met de meeste zonnepanelen. De afmetingen van de installatiekast zijn echter groot genoeg om ook de omvormer daarin een plek te geven. Daarvoor moet dan wel een extra ventilatie-rooster in de kast worden aangebracht. Kortom, inmiddels is de omvormer verplaatst zodat we geen last meer hebben van het geluid. Hier had dus achteraf eerder over nagedacht moeten worden. Verzachtende omstandigheid voor de ongelukkige plaatsing van de omvormer is dat aanvankelijk rekening was gehouden met de plaatsing van een volumineus watervat ten behoeve van een zonneboiler, maar dat bij het optimaliseren van de installaties die zonneboiler uiteindelijk niet nodig bleek. Waarmee dus ruimte ontstond voor een betere situering van de omvormer. Gelukkig hoefden er geen extra elektrische leidingen gemaakt te worden en hoefde er dus niet te worden gehakt of gebroken.

Inmiddels hebben sinds half juni onze zonnepanelen ruim 785 kWh geproduceerd. Grappig is dat het monitoringssysteem van Solar Edge inzicht geeft in de presaties van ieder afzonderlijk paneel. En dan blijkt dat de schaduw van de daklijst die enkele centimeters boven het dakvlak met zonnepanelen uitsteekt al een merkbaar (gelukkig miniem) effect heeft op de opbrengst van de randpanelen. Een leerpuntje voor de architect.

Een ander probleem dat nog open staat is de plaatsing van de verwarmingsspiraal in het ventilatiekanaal voor de binnenkomende verse lucht. Spiraal en ventilatiesysteem lijken niet goed op elkaar afgestemd. Gelukkig is er nog even tijd voor we die verwarming nodig hebben, maar kennelijk kunnen componenten van verschillende merken niet zomaar gecombineerd worden.

Ook hadden we discussie over de inblaasroosters/-ventielen van de ventilatie. Onze energie-adviseur Marcel Nooijen had ons uitgelegd dat die het meest comfortabele resultaat geven als de warme lucht langs het plafond worden ingeblazen. Maar de geleverde inblaasroosters waren 'gewone' ronde ventielen in de muur die de lucht dus ook naar beneden blazen. Het bleek lastig om roosters te vinden die de luchtstroom gericht langs het plafond blazen en die passen op ronde kanalen die in de muur uit komen. (Terwijl ronde kanalen weer de minste kans geven op vuil in het kanalensysteem.) Maar ook hier bleek een oplossing mogelijk met inblaasventielen die aan de onderzijde zijn afgesloten. Dergelijke ventielen worden normaal toepast wanneer ze in een plafond in een hoek zijn gesitueerd.

Ons huis treft inmiddels alom de nodige aandacht. Op 2 juli was ons huis opgenomen in het programma van een werkbezoek aan het blok-voor-blok-project 'De Slimme Buurt' in 's-Hertogenbosch van de Directeur Bouwen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken Meindert Smallenbroek (zie: https://www.buurkracht.nl/nieuws/ministerie-brengt-werkbezoek-aan-orthen). Ook op het Bossche Energiecongres op diezelfde dag kreeg onze woning de nodige aandacht.

Reactie toevoegen