Samenwerken in de Orduynenstraat

02 juni 2014
Tom en Marja

Als bewoner fantaseerden we al een tijdje over een uitbreiding van onze woning. Nadat we ons hadden aangesloten bij de coalitie Energie Nul73 begonnen we in 2012 samen met onze architect Okko van der Kam (vanderkam bouwadvies) met het vormgeven van onze plannen. Van begin af aan hadden we ook veel steun van Marcel Nooijen (Raak Energieadvies) die kritisch met ons mee dacht over onze aanpak met als uitgangspunt: maximaal isoleren.

Zoals we in een eerdere blog al beschreven kostte het nemen van de eerste hindernis, de welstandscommissie, nogal wat moeite. De volgende stap was de technische uitwerking van onze plannen en het vinden van een aannemer.

Omdat in de coalitie allerlei bedrijven uit de bouwkolom vertegenwoordigd zijn hebben we besloten om binnen de coalitie te zoeken naar een bouwbedrijf dat onze plannen kon verwezenlijken. Om tot een keuze te komen hebben we vijf aannemers uit de coalitie uitgenodigd voor een gesprek om onze plannen en wensen te presenteren en van hen te horen hoe ze dit project zouden willen aanpakken. In die gesprekken werd ons ook duidelijk dat de uitwerking van schetsplan naar technische uitwerking ook een zoektocht zou (moeten) zijn naar de optimale afstemming van isolatie en installatie. En voor die optimalisatie wilden we graag gebruik maken van de inzichten van de bij de uitvoering te betrekken bedrijven. Dit betekent wel dat we afzagen van de traditionele manier van aanbesteden, waarbij aannemers een prijsopgave doen voor een volledig ontwikkeld plan. Immers, in die traditionele manier van aanbesteden ligt alles al vast en kun je dus geen (althans beperkt) gebruik meer maken van de deskundigheid en het meedenk-vermogen van de betrokken bedrijven. Omdat er nog geen standaard aanpak is voor ons type verbouwing, wilden we juist wel een meedenkende uitvoerder. Essentieel in deze aanpak is vertrouwen tussen de partijen.

Van de vijf aannemers die we spraken hadden we met twee een tweede gesprek. Daarbij brachten ze beiden een adviseur mee om te bekijken hoe we de optimaliseringsslag van de technische aspecten het best zouden kunnen aanpakken. Met beide aannemers hadden we een klik, dus het was een moeilijke keuze, maar we kozen uiteindelijk voor Roscobouw uit Heesch. Roscobouw bracht Carl-Peter Goossen mee van BouwQuest, een erkend specialist op het gebied van passief bouwen, en daarnaast Ruud Megens (RMS Advies) als installatie-specialist.

Daarmee hadden we een breed samengesteld bouwteam, bestaande uit onze architect Okko van der Kam, energie-advieur Marcel Nooijen, Sandra Malka en Richard Strijbosch van Roscobouw, Carl-Peter Goossen en Ruud Megens als adviseurs en natuurlijk wijzelf als opdrachtgevers. Vanuit de coalitie Energie Nul73 schoof ook Yvonne Feuerhahn aan om het proces te documenteren.

De belangrijkste vraag voor het bouwteam was: hoe stemmen we energievraag en de opwekking van energie optimaal op elkaar af met als resultaat dat de woning energie-neutraal wordt. We hadden altijd al gezegd dat we de benadering van 'passief bouwen' wilden toepassen, maar we dachten ook dat het met onze woning niet mogelijk zou zijn om de norm voor 'passief' volledig te halen. Uit de discussies in het bouwteam bleek echter dat 'passief' wel binnen ons bereik lag. Binnen de contouren van ons schetontwerp konden we voldoende isolatie kwijt om de warmtevraag terug te brengen tot 18 a 20 kWh/m2, en dat is binnen de norm voor 'passief verbouwen'. De norm voor 'passief nieuwbouw' (15 kWh/m2) halen we net niet.

In de loop van het proces zijn allerlei opties voor de installatie aan bod gekomen, en uiteindelijk kunnen we toe met een tamelijk bescheiden warmte-terugwin-installatie (WTW) met na-verwarming op koude dagen en een kleine elektrische bij-verwarming bij extreme vorst. Dit maakt het ook mogelijk om het gas af te sluiten en de energievoorziening volledig elektrisch te maken. Met 28 zonnepanelen zijn we dan energie-neutraal.

Ervaringen en leerpunten:

  • met een bouwteam is het mogelijk de deskundigheid aanwezig in de 'bouwkolom' beter te benutten;
  • essentiële voorwaarde is vertrouwen tussen de partijen;
  • keuze van zo'n bouwteam is niet gebaseerd op prijs maar op de voorgestelde (proces)aanpak en vereiste kwaliteit;
  • kostenbewaking is daarbij wel een aandachtspunt.

Reactie toevoegen