Waar stoppen we energie in?

Alles wat we doen kost letterlijk en figuurlijk energie. Je wilt dus maatregelen die weinig energie kosten en veel besparen. Zonnepanelen is vrijwel de enige manier om direct energie op te wekken bij de eigen woning. Op jaarbasis kun je daarmee flink beparen op het gebruik van elekrische energie of zelfs een overschot produceren.

Als we op jaarbasis ongeveer evenveel energie opwekken als we gebruiken aan stroom rest nog het energieverbruik voor verwarming. Besparing kan via verbetering van isolatie en optimale benutting van zonne-instraling, wat de basis is van de passiefhuis gedachte. Deze maatregelen kosten weinig energie en leveren vaak veel besparing. Het gasverbruik blijft echter in de praktijk een relatief grote energiepost. Als we 800 kuub gas op jaarbasis gebruiken staat dat gelijk aan 8000 kWh energie, veel meer dan wat een gemiddeld huis aan stroom verbruikt. Hout stoken maakt wel dat de gasrekening lager wordt, maar het energieverbruik van de woning neemt er niet door af.  Inplaats van import van gas importeren we nu hout. Een zonneboiler bespaart vooral gas voor warm water in de zomer.

Een warmtepomp gebruikt de energie uit de omgeving en bespaart veel energie voor verwarming en warm water. Het systeem zorgt dat de temperatuur van het water hoger wordt dan de omgevingstemperatuur (ondergrond of buitenlucht) waaraan de warmte wordt onttrokken zodat het geschikt is voor lage temperatuurverwarming. Je stroomrekening gaat omhoog omdat de warmtepomp energie verbruikt, maar het energieverbruik voor verwarming kan in een ideaal geval wel met een factor vier kleiner worden. Een warmtepomp bespaart dus heel veel energie.

 

Reactie toevoegen